שאלות ותשובות

כניסה לכל תכני התימה
• וובינר הכרות
• אפשרות לתוספת מודל למידה מבוססת פרויקטים

כל תימה כוללת :
• חומרי לימוד בנושאי התימה – בשלוש רמות מיומנות בשפה
• רשימת נושאים דקדוקיים העולים מתוך התכנים- לכל רמה
• רשימת “אני מסוגל” ( דיבור , האזנה, כתיבה וקריאה) בכל ארבעת המיומנויות לכל רמה
• רשימות אוצר מילים
• משימות קריאה,שמיעה, דיבור וכתיבה
• דפי עבודה על התכנים הנושאיים והדקדוקיים
• קישורים לכלים דגיטלים, תרגילים ומשחקים מקוונים
• חומרי עזר למורים
• אפשרות להוסיף מודל ללמידה מבוססת פרויקטים

הנושאים בכל תימה מותאמים לרמה ולמטרות התפקודיות בשפה

כל תימה כוללת מספר נושאים. הנושאים בכל תימה מבוססים על חמש המטרות העיקריות בלימוד שפה שניה:תקשורת *תרבות *קישוריות *השוואה *קהילה

עם העליה ברמת המיומנות בשפה הנושאים מתרחבים מעבר לסביבה המיידית.

לדוגמה בתימת ההיכרות:

מתחילים – רמה זו כוללת נושאים סביב סיטואציות הכרות ראשוניות בהן אנשים מציגים את עצמם אחד לשני ומחליפים אינפורמציה אישית בסיסית על עצמם, ועל סביבתם הקרובה.

בינוניים – רמה זו כוללת נושאים הנוגעים בהכרות אישית יותר , כגון תכונות אופי, אפיונים של התנהגות, תחומי עניין ועוד.

מתקדמים- רמה זו כוללת נושאים כגון סטראוטיפים, שימוש בטכנולוגיה כדי ללמוד על אופיים של אנשים, ועוד.

סדר התימות בעבריקל הוא מודולרי, ומבוסס על סדר הנושאים המקובל בלימוד שפות זרות. עם זאת , ניתן לבחור בתימות על פי עניין וצורך.

ניתן להתנסות בחווית הלימוד בעבריקל על ידי כניסה ליחידת הלימוד לדוגמה בשלושת רמות התפקוד בשפה.