העשרה וייעוץ

עבריקל מציעה מגוון אפשרויות להעשרה מקצועית למורים ולבתי ספר.

וובינרים מקצועיים

אנו מציעים ליחידים ולקבוצות העשרה מקצועית בלימוד העברית כשפה נוספת. הוובינרים כוללים את הנושאים הבאים: ● שימוש בחומרים אותנטים בשיעורי העבריתהוראת העברית כשפה נוספת בגישה התפקודיתהוראת שפה בהקשר תרבותי ותרומתו להצלחה של הלומדים ●  תלמידים ולמידה מבוססת פרוייקטים שיפור מיומנות הדיבור של התלמידים הערכת תלמידים ולמידה מבוססת פרוייקטיםשימוש בכלים טכנולוגים בשיעורי העברית.

סדנאות העשרה למורים בבתי הספר

העשרה מקצועית למורים האופן בו ניתן למקסם את השימוש בעבריקל להוראת העברית ● הוראת העברית על פי הגישה התפקודיתהערכת תלמידיםועוד

ייעוץ בפיתוח קוריקולום

פיתוח קוריקולום להוראת העברית כשפה נוספת בהתאם לצורכי בית הספרפיתוח תוכנית ללימוד השפה העברית לתלמידים שהם חלק ממשפחה דוברת עבריתמבחנים ודרכי הערכה על פי הגישה התפקודיתלמידה מבוססת פרוייקטים