PBL

PBL – למידה מבוססת פרוייקטים

פרוייקטים מעצימים ומעוררי מוטיבציה
למידה מבוססת פרוייקטים מעודדת תלמידים לעבוד כצוות, לעצב , לערוך ולהעלות רעיונות מקוריים מול קהל מאזינים בסביבה תומכת

המודל של עבריקל ללמידה מבוססת פרוייקטים:

מציג אתגר של מתן פתרון או תשובה לבעיה או שאלה משמעותית

שימוש בדוגמאות, משימות וכלים אותנטים מחיי היום יום ובסטנדרטים בינלואמיים ללימוד שפות זרות

מעודד עבודת צוות של התלמידים

נוגע בנושאים הקשורים לעולמם של התלמידים

העבודה על המשימות והצגת הפרוייקטים מעודדת שיתוף ומעורבות קהילתית

מאפשר פתרון להוראה בכיתות הטרוגניות

דוגמה של תוצרים של למידה מבוססת פרוייקטים שנעשו במסגרת העבודה עם עבריקל:

בית ספר קולינארי

תימה: חינוך בית ספר : בית הספר התיכון דיירפילד, שיקגו אלינוי , ארצות הברית תאור הכיתה: כיתה הטרוגנית, תלמידים בכיתות יא-יב ברמות תפקוד שונות בעברית ממתחילים ועד למתקדמים. המשימה: במהלך לימוד תימת החינוך, התלמידים בנו אתר ל”בית ספר החלומות” שלהם. תוכן האתר שיקף את הצרכים החינוכיים הנדרשים בבית ספר תיכון כמו למשל מקצועות חובה ורשות, תפקיד המורים, אופי שונה של תלמידים וחזון בית הספר.

בקרו האתר
בית ספר למחוננים School for gifted students

תימה: חינוך,בית ספר – בית הספר התיכון דיירפילד, שיקגו אלינוי , ארצות הברית,תאור הכיתה: כיתה הטרוגנית, תלמידים בכיתות יא-יב ברמות תפקוד שונות בעברית ממתחילים ועד למתקדמים.,המשימה: במהלך לימוד תימת החינוך, התלמידים בנו אתר ל”בית ספר החלומות” שלהם. תוכן האתר שיקף את הצרכים החינוכיים הנדרשים בבית ספר תיכון כמו למשל מקצועות חובה ורשות, תפקיד המורים, אופי שונה של תלמידים וחזון בית הספר.

בקרו באתר