separator

התוכנית של עבריקל כוללת

מגוון רחב של נושאים מודרניים, חומרים אותנטיים יחד עם תרגול אוצר מילים ודקדוק בתוך הקשר. בעבריקל הלמידה מעניינת יותר, וההתקדמות ברכישת השפה טובה יותר.

ללמוד ברמה המתאימה

ללמוד ברמה המתאימה

ללמוד עברית על פי סטנדרטים בינלאומיים ללימוד שפות

לחוות את ישראל ותרבותה

לחוות את ישראל ותרבותה

ללמוד מגוון נושאים אוניברסליים ותרבותים מזווית ישראלית

להתחבר לעברית

להתחבר לעברית

לתרגל את העברית באופן חוויתי ויצירתי

separator

דוגמה של התוכן שלנו

separator

גישה חדשנית המקדמת הוראה עדכנית ומעוררת עניין בקרב התלמידים

הוראה של המאה ה -21

חומרי הלימוד מוצגים בתוכנית באופן המאפשר שימוש אינטואיטיבי ומספק חוויה ידידותית למשתמשים. התוכנית היא תוכנית חדשנית המשלבת מגוון של גישות הוראה, כגון למידה מבוססת פרויקטים ו"שיעורים הפוכים".

קווי יסוד ללימוד להוראת שפות זרות

התוכנית של IVRIKAL היא בהתאמה עם קווי היסוד של המועצה האמריקנית להוראת שפות זרות (ACTFL).

תקשורת דיגיטלית וטכנולוגיה

התוכנית של עבריקל משתמשת בטכנולוגיה ייחודית המסייעת בתהליך הלמידה. בתוכנית משולבים מקורות מהתקשורת הישראלית וכן מגוון תרגילים מקוונים, משחקים ופעילויות הערכה.

יחידות לימוד תימתיות

יחידות הלימוד התימתיות בעבריקל אינן לינאריות וניתן לשלבן בקלות בתכנית לימודים קיימת או לאמץ אותן כקו רעיוני מפורט אשר ישמש כבסיס לתכנית לימוד חדשה ודינמית.

שלוש רמות מיומנות

התימות של IVRIKAL כוללות כל אחת שלוש רמות מיומנות, כדי לאפשר לכל תלמיד/ה ללמוד ברמה האישית שלו/ה, בעוד הכיתה כולה לומדת את אותו נושא.

ivrikal – about the learning

Get start with a tour of our demo theme, and explore the large variety of material, activities and style of learning.

חמשת מטרות הלמידה

התוכנית שלנו מתמקדת בחמשת מטרות הלמידה של שפות זרות כפי שהוגדרו על ידי אקטפל: תקשורת, תרבות, קשרים, השוואה וקהילה

התלמיד במרכז

אופי התוכנית של עבריקל תומך בגישה של התלמיד במרכז, כאשר כל תימה כוללת שלוש רמות תפקוד בשפה

הוראה מבוססת פרוייקטים

אופן פריסת הנושאים בעבריקל מהווה בסיס מושלם להוראה מבוססת פרוייקטים

separator

לימדו ביעילות ובהנאה

היכנסו ליחידה לדוגמה, ותיהנו ממגוון החומרים, הפעילויות ומסגנון הלמידה המיוחד.

היכנסו לתימות שבחרתם מכל מקום ובכל עת ותחוו את ישראל